• Warszawa 1983 - 1989

 

 
 
Galeria RR powstała w roku 1983 z inicjatywy Cezarego Staniszewskiego w Centrum Klubowym Politechniki Warszawskiej “Riviera-Remont” w Warszawie. Galeria RR mieściła się w pomieszczeniu byłej Galerii Remont (prowadzonej w latach siedemdziesiątych przez Henryka Gajewskiego). Galeria RR wypracowała swoją indywidualną, autorską strategię wystawienniczą i była w tamtym czasie jedną z najlepszych galerii sztuki w Polsce. Organizowała odczyty, sympozja (m.in. ETC) i przede wszystkim wystawy sztuki współczesnej tj. malarstwo, instalacje, działania performance, książki artystyczne, wielu wybitnych artystów z Polski i zagranicy m.in. z Niemiec, USA, Francji, Szwecji. Galeria RR zakończyła działalność w roku 1989.
 
Kierownik galerii: Cezary Staniszewski
Zastępca kierownika: Tomasz Wilmański (1983-87)
Współpraca: Andrzej Mitan, Andrzej Zaremba, Adam Czaplicki, Sandra Tarnowska
 
--------
 
 RR Gallery was founded in 1983 on the initiative of  Cezary Staniszewski in the Centre Club Warsaw University of Technology "Riviera-Remont" in Warsaw. RR Gallery housed in the former gallery space repair (conducted in the seventies by Henryk Gajewski). RR Gallery has developed its individual author and exhibition strategy at that time was one of the best art galleries in Poland. Organized lectures, symposia (including ETC), and above all contemporary art exhibitions such as painting, installation, performance, artists' books, many prominent artists such as Polish and foreign from Germany, USA, France, Sweden. Gallery RR operated until 1989.


Gallery Director: Cezary Staniszewski
Vice Director: Tomas Wilmański (1983-87)
Cooperation: Andrzej Mitan, Andrzej Zaremba, Adam Czaplicki, Sandra Tarnowska
 
 
 
 
artyści i teoretycy sztuki / artists and critics of art:
 

 Katrin Adam, Joanna Adamczewska, Sam Auinger, Ay-O, Andrzej Bereziański, Terry Berkowitz, Piotr Bikont, Eberhard Blum, John Blake, Włodzimierz Borowski, Oliver Brendel, Madeline Burke, Andrzej Chętko, Stanisław Cichowicz, Henri Chopin, Alvin Curran, Margaret DeWys, Andrzej Dłużniewski, Mirosław Duchowski, Esther Ferrer, Marlene Frei, Hanna Frenzel, Everett Frost, Peter Green, BKH Gutmann, Wolfgang Hainke, Bernard Heidsieck, Peter Hutton, Jacek Jagielski, Francoise Janiçot, Irena Jarosińska, Sven Åke Johansson, Joan Jonas, Tom Johnson, Joan Jonas, Tadeusz Kalinowski, Koji Kamoji, Alicja Kępińska, Krzysztof Knittel, Jerzy Kopeć, Jarosław Kozłowski, Edward Krasiński, Wojciech Krukowski (Akademia Ruchu), Beata Krupska, Wojciech Kujawski, Rolf Langebartels, Ann Holyoke Lehmann, Monika Lichtenfeld, Joan Logue, Jerzy Ludwiński, Hansjorg Mayer, Andrzej Mitan, Helmut Nickels, Ann Noël, Fredo Ojda, Jürgen O. Olbrich, Werner Pfeffer, Marie-Louise von Plessen, Barbara Pniewska, Piotr Postaremczak, Małgorzata Potocka, Rainer Pretzel, Joanna Przybyła, Anka Ptaszkowska, Julian Raczko, Tadeusz Rolke, Erna Rosenstein, Gerhard Rühm, Eva-Maria Schön, Tomasz Sikorski, Kajetan Sosnowski, Cezary Staniszewski, Mike Steiner, Andrzej Szewczyk, Francesc Torres, Waldemar Umiastowski, Dieter Verwuurt, Nils Vigeland,Tom Wasmuth, Laurence Whitfield, Emmett Williams, Tomasz Wilmański, Ryszard Winiarski, Anastazy B. Wiśniewski  

 
 
 
 
 
 
WYSTAWY W GALERII RR / EXHIBITIONS IN RR GALLERY  (chronologicznie/ chronologic)