• Warszawa 1983 - 1989

Anastazy B. Wiśniewski

Tapetart - sztuka dla ludzi / Tapetart - art for people

07-12.06.1988

  • Andrzej Mitan, Anastazy B. Wiśniewski