• Warszawa 1983 - 1989

 

 

Helmut Nickels (Niemcy)

Czytać - Pisać / Reading – Writing

(performance)

23.03.1984