• Warszawa 1983 - 1989

WYSTAWY W GALERII RR / EXHIBITIONS IN RR GALLERY 1983-1989

strona zawiera większość materiałów - dokumentacji fotograficznej, która
została ocalona po działalności Galerii RR.
Oznaczenie "No image" - brak foto z wystawy
 
kliknij na foto aby zobaczy dokumentację z wystaw
 
------
 
 page contains most of the materials - photographic documentation, which
was saved after activities of RR Gallery.
The designation "No image" - no photos from the exhibition
 
click on the photo to see documentation of the exhibition

1983

1984

1985

1986

1987

1988

brak bliższych informacji o wystawach, które odbyły się w Galerii RR:
 
Irena Jarosińska
Erna Rosenstein
Waldemar Umiastowski

1989